Psychology day

मन करा रे प्रसन्न । सर्व सिद्धीचे कारण।।